31ο Πανελλήνιο e-Συνέδριο Νευρολογίας

31ο Πανελλήνιο e-Συνέδριο Νευρολογίας

3-6 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες

Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρονικό συνέδριο που πραγματοποεί η ΕΝΕ σε συνεργασία με την Global Events. Οι ανάγκες της εποχής προσδιόρισαν τη μορφή του Συνεδρίου.

Επιστημονικό Αντικείμενο