Χαιρετισμός

Αξιότιμες κυρίες
Αξιότιμοι κύριοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 12ου Συνεδρίου «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» που διοργανώνει το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη στις 12 - 14 Απριλίου 2024. Η ιατρική επιστήμη σε αγαστή συνεργασία με άλλες επιστήμες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής υποστήριξης του αθλητισμού, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τις διαταραχές υγείας των αθλουμένων. Από την άλλη πλευρά η συστηματική άσκηση αναγνωρίζεται σήμερα ως καθιερωμένος τρόπος πρόληψης και θεραπείας πολλών χρόνιων παθήσεων. Οι καταξιωμένες αυτές απόψεις συνοψίζονται σε αυτό που πρεσβεύουμε ως μέλη του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής ότι «γιατρός και γυμναστής είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» και δικαιολογεί τη μεγάλη ανάγκη διοργάνωσης ανάλογων συνεδρίων.

Το 12ο Συνέδριο φιλοδοξεί να ενημερώσει τους συνέδρους για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στην Αθλητιατρική και να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της άσκησης στην προαγωγή της υγείας, καθώς και την αναγκαιότητα λήψης κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κατά την άθληση για την αποφυγή ασκησιογενών διαταραχών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, διαλέξεις, και ανακοινώσεις εργασιών δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά, στο ευρύ επιστημονικό πεδίο της άσκησης και υγείας. Συμμετέχουν ως συντονιστές, σχολιαστές και εισηγητές διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλώ να υποστηρίξετε ακόμη μια φορά την προσπάθειά μας, συμμετέχοντας στις εργασίες του Συνεδρίου και τιμώντας με την παρουσία σας τους καταξιωμένους ομιλητές που θα προσκληθούν σε αυτό.

Με ιδιαίτερη τιμή
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευαγγελία Κουϊδή
Καθηγήτρια Αθλητιατρικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Ευαγγελία Κουϊδή Αντιπρόεδρος Αστέριος Δεληγιάννης Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Κουτλιάνος Ταμίας Φώτιος Μαυροβουνιώτης Μέλη Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας
Μαρία Ανυφαντή
Ζαχαρίας Βορδός
Αναστάσιος Δαλκιράνης
Ιφιγένεια Δελή
Δημήτριος Δέρβας
Ευθυμία Δερβισοπούλου
Ελευθέριος Δημητρός
Δημήτρης Δραγούμης
Γεωργία Κουκουβού
Ερασμία Κωνσταντινίδου
Δήμητρα Μαμελετζή
Βασιλική Μίχου
Aποστολία Ντοβόλη
Χαρά Πάντου
Αναστασία Σαμαρά
Σουσάνα Συμεωνίδου
Νίκη Συράκου
Παναγιώτα Σωτηρίου
Ανδριάνα Τελούδη
Milena Tomovic

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος Αστέριος Δεληγιάννης Μέλη Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Σεραφείμ Αλεξίου
Αθανάσιος Αναστασίου
Χρήστος Γαλαζούλας
Αθανάσιος Γιαννακός
Γεώργιος Γρούιος
Στέλλα Δούκα
Γεώργιος Ζαγγελίδης
Ευαγγελία Κουϊδή
Νικόλαος Κουτλιάνος
Δημήτριος Λούπος
Δήμητρα Μαμελετζή
Βασιλική Μάνου
Φώτιος Μαυροβουνιώτης
Θωμάς Μεταξάς
Βασίλειος Μούγιος
Βασίλειος Μπαρκούκης
Σοφία Παπαδοπούλου
Μιχαήλ Πρώιος
Άγγελος Ροδαφηνός
Θεοφάνης Σιάτρας
Νικόλαος Σταυρόπουλος
Νικόλαος Στεργίου
Ιωάννης Τερζίδης
Γεώργιος Τζέτζης
Βασίλειος Τσιμάρας
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Ελένη Φωτιάδου
Δημήτριος Χατζημανουήλ
Βασιλεία Χατζητάκη
Δημήτριος Χατζόπουλος
Κοσμάς Χριστούλας

Θεματολογία

Αθλητικές κακώσεις Άθληση και καρδιαγγειακές διαταραχές Παθολογία αθλουμένων Φυσιολογία και βιοχημεία της άθλησης Θεραπευτικές εφαρμογές της άσκησης Ντόπινγκ στον αθλητισμό Εργογόνα βοηθήματα στον αθλητισμό Διατροφή αθλουμένων Αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης Σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές εφαρμογές στον αθλητισμό Πρώτες βοήθειες στους αγωνιστικούς χώρους

Υποβολή Περιλήψεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 22η Μαρτίου 2024

Παρακαλούµε να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. Το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή doc/docx (word).

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση στο αρχείο (word) γράφοντας σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σώμα της περίληψης (αρχείο word) οι συγγραφείς και τα ιδρύματα. Η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής.
Ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής και ανεβάστε το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο.
Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη τη σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας στη περίληψη, στις διαφάνειες, στο poster και στην ομιλία τους με τρόπο ανεξάρτητο το ένα από το άλλο (πχ. περίληψη & διαφάνειες στα αγγλικά, ομιλία στα ελληνικά).
Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Οι περιλήψεις που θα υποβάλονται με email δεν θα γίνονται δεκτές.
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων.
Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τρόπου παρουσίασης από προφορική (αν το ζητάει ο/η υποβάλλων/ουσα) σε αναρτημένη ανακοίνωση, αλλά όχι το αντίστροφο.
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της πρωτοτυπίας μίας περίληψης μέσω του λογισμικού Turnitin.
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης περιορισμένων αλλαγών στις περιλήψεις σε θέματα γραμματικής, σύνταξης και μορφοποίησης.

Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων Ο χρόνος παρουσίασης κάθε προφορικής ανακοίνωσης είναι 8 λεπτά, ακολουθούμενα από 2 λεπτά ερωτήσεων (συνολικός χρόνος 10 λεπτά). Η παρουσίαση γίνεται από τον/την 1ο/η συγγραφέα.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις Κάθε αναρτημένη ανακοίνωση πρέπει να τυπωθεί σε χαρτί με μέγιστες διαστάσεις 80cm πλάτος, 120cm ύψος, και να αναρτηθεί στον ειδικό χώρο του συνεδρίου σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στον/στην 1ο/η συγγραφέα.

Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.
Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου.

Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι την 29η Μαρτίου 2024. Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία στο τηλ.: 2310 247743.

Υποβολή Περιλήψεων

Πρόγραμμα

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή pdf

Πρόγραμμα

Αθλητικές Εκδηλώσεις

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 1ο γήπεδο ποδοσφαίρου μπαίνοντας στην κεντρική είσοδο του ΤΕΦΑΑ και μπροστά από το γυάλινο κτίριο της διοίκησης. Θα επιδοθούν αναμνηστικά: μετάλλια, διπλώματα και κύπελλο στους νικητές.

Παρασκευή 12/4/2024 στις 12.00
1ο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΕΦΑΑ – Θέρμη​
Ομάδες φοιτητριών ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης – ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
Σάββατο 13/4/2024 στις 12.00
1ο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΕΦΑΑ – Θέρμη​
Ομάδες φοιτητών ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης – ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
Κυριακή 14/4/2024 στις 12.00
Αγώνας Ποδοσφαίρου​
Ομάδες Καθηγητών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ – Καθηγητών ΑΠΘ

Mobile App

Μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη εφαρμογή (mobile application) του συνεδρίου ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας

Αφού εγκαταστήσετε επιτυχώς την εφαρμογή, στην πρώτη οθόνη και στο πεδίο: «Please enter your Event Code:»
Πληκτρολογήστε τον κωδικό sportsmed2024 και πατήστε το πλήκτρο SUBMIT

official app

Κατεβάστε το App για συσκευές Android

play store logo

Κατεβάστε το App για συσκευές Apple

app store logo

Εγγραφές

Σεμινάριο Ημερομηνία
Σύνεδροι 30€
Προπτυχιακοί Φοιτητές 10€
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 10€
Υποψήφιοι Διδάκτορες 10€

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24

Σεμινάρια

Σεμινάριο Ημερομηνία Χώρος
1ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Συγγραφή μιας μελέτης στις Ιατρικές – Βιολογικές επιστήμες
Σάββατο 13/04
12.15 - 13.45
Αμφιθέατρο ΙΙΙ ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
2ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Αντιμετώπιση κακώσεων στους χώρους
Κυριακή 14/04
9.00 - 11.00
Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θέρμη
3ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Αξιολόγησης λειτουργικής ικανότητας στο εργαστήριο
Κυριακή 14/04
11.00 - 13.00
Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θέρμη
4ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Αξιολόγησης λειτουργικής ικανότητας στο πεδίο
Κυριακή 14/04
13.00 - 15.00
Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θέρμη
5ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Άσκηση στην εγκυμοσύνη & στη λοχεία: νέα δεδομένα
Κυριακή 14/04
15.00 - 17.00
Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Θέρμη

Το κόστος παρακολούθησης είναι 10€ ανά σεμινάριο
Μπορείτε να γραφτείτε σε παραπάνω από ένα σεμινάριο.

Ευχαριστίες

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες
για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Γραμματεία Συνεδρίου


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
Τ 2310 247743, 2310 247734
info@globalevents.gr

ΑΘΗΝΑ. Βαλέστρα 2 & Λεωφ. A. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα.
Τ 210 3250260
athens@globalevents.gr
w w w . g l o b a l e v e n t s . g r