Η νέα εποχή των ηλεκτρονικών συνεδρίων
40 Συνέδρια, περισότεροι από 50,000 συμμετέχοντες

Ιούλιος 2020 - Φεβρουάριος 2022

Δείτε τα συνέδρια

Η νέα εποχή των υβριδικών και ηλεκτρονικών συνεδρίων

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εποχής και με γνώμονα τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και επιμόρφωσης, το econgress.gr αποτελεί την πρωτοβουλία της Global Events στο χώρο των υβριδικών και ηλεκτρονικών συνεδρίων.

Τεχνολογίες

εγγραφείτε στο newsletter του econgress.gr

Εγγραφή