Παρελθόντα e-congress

Κατάλογος των παρελθόντων ηλεκτρονικών συνεδρίων

Διεπιστημονική Αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην οξεία και υποξεία φάση

Διεπιστημονική Αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην οξεία και υποξεία φάση

  • 30 Μαρτίου 2022

Πληροφορίες

Αντικείμενο