29 Οκτωβρίου, 2020

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής


Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης απέναντι σε συναδέλφους και συνεργάτες και σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Ελληνικής Πολιτείας, το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά Διαδικτυακά.

Διεξαγωγή: 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020
Αντικείμενο: Ψυχιατρική