11 Ιουλίου, 2020

Summer 2020 ULTRA CLASS: A-Z on Bipolar disorder


Διεξαγωγή: 11-12 Ιουλίου 2020
Αντικείμενο: Ψυχιατρική, Νευρολογία

03 Σεπτεμβρίου, 2020

31ο Πανελλήνιο e-Συνέδριο Νευρολογίας

Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρονικό συνέδριο που πραγματοποεί η ΕΝΕ σε συνεργασία με την Global Events. Οι ανάγκες της εποχής προσδιόρισαν τη μορφή του Συνεδρίου.


Διεξαγωγή: 3-6 Σεπτεμβρίου 2020
Αντικείμενο: Νευρολογία, Χειρουργική

02 Οκτωβρίου, 2020

8th Combo Endocrinology Course & Live Workshops


Διεξαγωγή: 2-4 Οκτωβρίου 2020
Αντικείμενο: Ενδοκρινολογία, Γυναικολογία