02 Σεπτεμβρίου, 2021

27th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG & 15th Congress of the Hellenic Society…

27th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG & 15th Congress of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynaecology


Διεξαγωγή: 2 - 5 Σεπτεμβρίου 2021
Αντικείμενο: Γυναικολογία

28 Ιουλίου, 2021

Intentional injuries in sports — The challenge of the decade for sports medicine

It is time to face the challenge that intentional (or non-accidental) injuries to athletes pose to our field.


Διεξαγωγή: 28 Ιουλίου 2021
Αντικείμενο: Virtual Event, Ορθοπαιδική

07 Ιουλίου, 2021

Μο.Νa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence

The European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments (EKBMM) implements the project Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence funded by the INTERREG V - Balkan -Mediterranean 2014-2020.


Διεξαγωγή: 7-9 Ιουλίου 2021
Αντικείμενο: Virtual Event

24 Ιουνίου, 2021

Πανελλήνιο Θερινό Συμπόσιο Μυοσκελετικής Υγείας Διαδραστική συζήτηση περιστατικών

Πανελλήνιο Θερινό Συμπόσιο Μυοσκελετικής Υγείας Διαδραστική συζήτηση περιστατικών


Διεξαγωγή: 12 Ιουνίου 2021
Αντικείμενο: Ορθοπαιδική

12 Ιουνίου, 2021

Covid 19 in Pregnancy. Dos & don’ts

On behalf of the Executive Board of the "South East European Society of Perinatal Medicine" (SEESPM), we welcome you to the First Webinar of our society


Διεξαγωγή: 12 Ιουνίου 2021
Αντικείμενο: Γυναικολογία

10 Ιουνίου, 2021

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής


Διεξαγωγή: 10-13 Ιουνίου 2021
Αντικείμενο: Ψυχιατρική

03 Ιουνίου, 2021

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας


Διεξαγωγή: 3-6 Ιουνίου 2021
Αντικείμενο: Νευρολογία

28 Μαϊος, 2021

BASEM Spring Conference 2021 – Hip and Groin vision day. Adding focus in an unreal…

BASEM Spring Conference 2021 – Hip and Groin vision day. Adding focus in an unreal world


Διεξαγωγή: 28 Μαΐου 2021
Αντικείμενο: Ορθοπαιδική

06 Μαϊος, 2021

39ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

39ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.


Διεξαγωγή: 6-8 Μαΐου 2021
Αντικείμενο: Ορθοπαιδική

23 Φεβρουαρίου, 2021

CSS - Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά και τη βιωσιμότητά τους

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) σε συνεργασία με το Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC) σας προσκαλούν στην διαδικτυακή εκδήλωση «CSS- H νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιωσιμότητα των χημικών: Η υλοποίηση ενός φιλόδοξου στόχου» για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά και τη βιωσιμότητά τους.


Διεξαγωγή: 23 Φεβρουαρίου 2021
Αντικείμενο: Virtual Event