Τεχνολογίες

Τεχνολογίες υποστήριξης ενός e-congress

onair

OnAir Μια ισχυρή πλατφόρμα Ηλεκτρονικών και Υβριδικών Συνεδρίων

Μια πλατφόρμα σχεδιασμένη εξαρχής και εξολοκλήρου για υλοποίηση Ηλεκτρονικών και Υβριδικών Συνεδρίων.

Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεση τους πανίσχυρα εργαλεία επικοινωνίας, δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους ομιλητές, τους χορηγούς, τους εκθέτες ακόμα και άλλους συμμετέχοντες και δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών video streaming και video conference, εξειδικευμένες για την περίσταση και ανάλογα με τις απαιτήσεις εύρους ζώνης, περιλαμβανομένου των Zoom, GoToWebinar, YouTube, Vimeo και Twilio.
Οι Χορηγοί είναι καίριοι για την επιτυχή διοργάνωση μιας εκδήλωσης και η προβολή τους είναι εξίσου σημαντική σε ένα Ηλεκτρονικό Συνέδριο. Η προβολή τους μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους.
  • Με την εμφανή παρουσία των λογοτύπων τους στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής και στις συνεδρίες που χορηγούν
  • Μέσα στο video stream εξασφαλίζοντας συγκεκριμένο χρόνο προβολής
  • Με τον αποκλειστικό χώρο κάθε Χορηγού στην Ηλεκτρονική Έκθεση
Δυνατότητα δημιουργίας δορυφορικών και παράλληλων συνεδριών, καθώς και αλληλεπιδραστικών συνεδριών, σε πραγματικό χρόνο.
Οι εισηγητές έχουν το δικό τους εικονικό χώρο όπου μπορούν να συνομιλήσουν εξ’ αποστάσεως, μέσω video και σε πραγματικό χρόνο με τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να «επισκεφθούν» το χώρο κάθε εκθέτη, να επικοινωνήσουν με έναν εκπρόσωπο του μέσω video και να κατεβάσουν το ενημερωτικό του υλικό. Οι εκθέτες μπορούν να διατηρήσουν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων για να συνεχίσουν την επικοινωνία και μετά το πέρας του ηλεκτρονικού συνεδρίου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε εικονικά δρώμενα, όπου συγχρωτίζονται σε τυχαίες ομάδες των 2 έως 4 ατόμων για ορισμένο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας το ψηφιακό ανάλογο ενός κοινωνικού δρώμενου.

Κατά την διάρκεια του μπορούν να ανταλλάξουν στοιχεία ή να συνομιλήσουν μέσω video ικανοποιώντας την αίσθηση της επικοινωνίας που μέχρι τώρα ήταν προνόμια της φυσικής παρουσίας.
Ισχυρά εργαλεία στατιστικής ανάλυσης της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού συνεδρίου.