Παρελθόντα e-congress

Κατάλογος των παρελθόντων ηλεκτρονικών συνεδρίων

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

  • 8 - 9 Οκτωβρίου 2021

Πληροφορίες

Αντικείμενο