Παρελθόντα e-congress

Κατάλογος των παρελθόντων ηλεκτρονικών συνεδρίων

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας

  • 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες

Αντικείμενο