8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

19 - 21 Νοεμβρίου 2021

Πληροφορίες

H Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) σας καλοσωρίζει στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, το οποίο θα διεξαχθεί στις 16-19 Δεκεμβρίου 2021, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά λόγω των θεσμοθετημένων μέτρων της πολιτείας για την πανδημία COVID-19 η οποία εξακολουθεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ανθρώπινες δραστηριότητες και σοβαρές συνέπειες σε ανθρωπιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, το εξαιρετικά σπάνιο αυτό πανδημικό φαινόμενο ανέδειξε και την καίρια συμβολή της Ανοσολογίας στην αντιμετώπισή του αλλά και την αναγνώριση επιμέρους μηχανισμών που αφορούν στις οξείες, μεσο- και μακρο-πρόθεσμες επιπτώσεις του στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.

Όπως σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. έτσι και σε αυτό περιλαμβάνονται επίκαιρα θέματα που αναδεικνύουν τη σύγχρονη γνώση στην κλινική, εργαστηριακή και βασική έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Νευροανοσολογίας. Από τα κεντρικά θέματα του φετινού συνεδρίου είναι η προσπάθεια που λαμβάνει χώρα διεθνώς, ιδιαιτέρως την περίοδο αυτή με δεδομένες τις συνθήκες που επέβαλε η πανδημία της COVID-19, για την ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας προς τα Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑτΠΣ). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημιουργία και λειτουργία Μητρώων (ΑτΠΣ) και διαδικτυακών εργαλείων για την εξ΄αποστάσεως διαχείριση των προβλημάτων τους.

Οι συνεδρίες των ημερών διεξαγωγής της διοργάνωσης αποτελούν ένα σταθερό χώροβήμα ανάδειξης του ερευνητικού και κλινικού έργου των σχετικών επιστημόνων του ελληνικού και διεθνούς χώρου. Το ΔΣ της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους ομιλητές και προέδρους του συνεδρίου για τη συμμετοχή τους και την ουσιαστική συμβολή τους στη διαμόρφωση του προγράμματος όπως επίσης και τις εταιρείες - χορηγούς για τη στήριξή τους.

Εκ μέρους της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ.

Αντικείμενο