Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2020, Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2020, Αυτοάνοσα, Αυτοφλεγμονώδη, Ρευματικά, Μυοσκελετικά και Μεταβολικά Νοσήματα

18-20 Δεκεμβρίου 2020

Πληροφορίες

Η Επιστημονική Εκδήλωση στα Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά Νοσήματα επικεντρώνεται στη συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων και στις θεραπευτικές εξελίξεις που ο συνδυασμός τους οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η αλλαγή του τρόπου ζωής επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην πρόληψη και οι θεραπευτικές εξελίξεις και οι νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Όλα αυτά συντελούν στην εφαρμογή της διαχρονικής Ιπποκρατικής ρήσης «κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Σας καλωσορίζω στα Ιωάννινα και σας εύχομαι ολόψυχα ένα δημιουργικό επιστημονικό τριήμερο. Το Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2020 της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Ρευματολογική Κλινική του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων σας θα συμβάλουμε να διατηρηθεί άσβεστη η δάδα της συνεργασίας όλων των ιατρικών ειδικοτήτων για να συνεχίσει να φωτίζει το μονοπάτι που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
Δρ. Παναγιώτης Αθανασίου

Επιστημονικό Αντικείμενο